Al meer dan een jaar is binnen het bestuur van de vereniging de bestuursfunctie van secretaris vacant. Ondanks herhaalde oproepen en inspanningen wisten we deze vacature niet in te vullen. Recentelijk hebben zich echter een aantal kandidaten aangemeld.

Uit de aanmeldingen is Ilhem Zait als meest geschikte kandidaat voor deze bestuursfunctie naar voren gekomen. Omdat bestuursleden gekozen worden door de Algemene Ledenvergadering zal  Ilhem,  mede ter beeldvorming op de bestuursfunctie,  secretariële werkzaamheden voor het bestuur vervullen en de verenigingsmanager ondersteunen. Voor de Algemene Ledenvergadering in mei 2018 zal in overleg besloten worden of zij zich formeel kandidaat stelt voor de bestuursfunctie.