Op donderdag 13 december 2018 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Aanvang om 20:00 uur de zaal is open vanaf 19:30 uur.

Plaats : CKC gebouw, auditorium, Adres : Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer

De clubleden, ereleden en de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden hebben toegang tot de Algemene ledenvergadering. Het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van mei 2018, Begroting 2019, Toelichting begroting 2019 en Contributie 2019 alsmede functiebeschrijving Verenigingsmanager zijn via de website (verenigingsdocs) te downloaden.

Agenda :
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Vastellen verslag ALV mei 2018
6. Vaststellen begroting 2019 en de hoogte van de contributies
7. Gymworld
8. Fusie CGV
9. Rondvraag
10. Sluiting