Beste Leden,

Zoals jullie wellicht vernomen hebben heeft er op woensdag 15 mei 2019 een brand gewoed in de Noord-Westerhal. De brand heeft zich beperkt tot de kantine. Helaas is er wel veel rookontwikkeling geweest, waardoor er roetschade in de turnhal en aan de trampolines is ontstaan. Alles zal moeten worden schoongemaakt en hier zal wat tijd overheen gaan. Helaas is er nog geen duidelijkheid over hoe lang alles
gaat duren, maar in ieder geval kunnen we de komende twee weken nog niet in de zaal of turnhal.
Momenteel wordt er druk gewerkt om alle lessen (turnen, trampoline en breedtesport) van de Noord-Westerhal zoveel mogelijk te verplaatsen naar andere locaties. Dit is gelukkig gelukt voor de eerste drie dagen gelukt. Vincent Vermeulen, Mirjam Strang en Ilhem Zait hebben de afgelopen dagen heel hard gewerkt om dat voor de turnlessen voor elkaar te krijgen. Daar willen we hen dan ook hartelijk voor bedanken.
Marguerita la Vos en alle vrijwilligers van trampoline zijn heel druk bezig geweest om voor alle lessen vervangende locaties te vinden. Dankzij alle inspanningen van de afgelopen dagen is dat ook gelukt. Zij zullen de komende dagen te vinden zijn in Ermelo en Dordrecht. Ook jullie hartelijk bedankt voor alle inspanningen om het voor de sporters mogelijk te maken om door te trainen.
Ook een klein deel van de breedtesport is geraakt door de brand. Annemarie van Wel is druk bezig om deze lessen te verplaatsen naar een vervangende locatie. Haar willen we natuurlijk ook bedanken voor alle inspanningen om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.
Alle communicatie over vervangende zalen zal met de betreffende groepen worden gedaan. De communicatie zal veelal via email verlopen. Hou daarom ook uw spammail in de gaten. Helaas komen er vaak berichten in de spammap terecht.

Gelukkig worden we van alle kanten geholpen door andere verenigingen, mede dankzij de inzet van onze trainers die zoveel contacten hebben. Voor de afdeling trampoline worden er zelfs al materiaal aangeboden om de trainingen door te kunnen laten gaan. Allemaal hartverwarmende reacties van contacten en andere verenigingen die ons willen helpen zoeken naar oplossingen.

We zullen proberen om iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de brand in de Noord-Westerhal. Zodra er relevante informatie bekend is delen we dat uiteraard met alle betrokkene.

Namens het bestuur,

Jerry van de Ziel
Voorzitter