Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Gymnastiekvereniging Pro Patria nodigt haar leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op
donderdag 19 november 2015.
Aanvang om 20:00 uur de zaal is open vanaf 19:45 uur.
Plaats : CKC gebouw, auditorium,  Adres : Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer

AGENDA

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Vaststellen verslag verslag ALV 21 mei 2015
  5. Vaststellen concept Statuten 
  6. Vaststellen concept Huishoudelijk Reglement
  7. Bespreken en vaststellen Begroting 2016
  8. Innen wedstrijd gelden
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Ingevolge art. 12, lid 1 van de Statuten zijn ouders van jeugdleden gerechtigd namens het lid hun stem uit te brengen. Ook ouders van jeugdleden zijn dus van harte welkom.
De stukken behorend bij agenda punt 4, 5, 6 en 7 kunt u downloaden door op het item te klikken.