Lidmaatschap

Wilt u lid worden van Pro Patria, dan kunt u gewoon naar de les van uw keuze gaan. De eerste twee lessen zijn geheel vrijblijvend en kunt u beschouwen als kennismaking. Bevalt het u en wilt u de les structureel blijven volgen?  Dan kan heel makkelijk door het inschrijfformulier digitaal in te vullen. Zo bent u gelijk lid van onze vereniging.

U kunt zich ook aanmelden door een inschrijfformulier uit te printen en in te vullen. U heeft twee mogelijkheden:

 • Neem het ingevulde formulier mee naar de les die u wilt gaan volgen en geef dit af bij de leiding. De leiding draagt zorg voor het doorgeven aan de ledenadministratie
 • Stuur het ingevulde formulier op naar het verenigingssecretariaat:
  g.v. Pro Patria Zoetermeer
  t.a.v. Ledenadministratie
  Postbus 7432
  2701 AK Zoetermeer
  Inschrijfformulier lidmaatschap (PDF)In alle gevallen ontvangt u via onze ledenadministratie een bevestiging van uw lidmaatschap, waarbij tevens wordt gespecificeerd wat aan contributie en inschrijfgeld door u moet worden voldaan.
  Voor leden die (een deel van) hun contributie wensen te betalen met cheques behorende bij de Zoetermeerpas, geldt dat zij deze cheques als betaalmiddel kunnen indienen bij de leden- en contributie administratie.  Dit geldt ook voor de speciale persoonsgebonden sport- en cultuurcheque voor kinderen van 8 jaar die is uitgegeven door de gemeente Zoetermeer.Middels het lidmaatschap van Pro Patria wordt u ook automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (K.N.G.U.) waardoor deelname aan evenementen die onder auspiciën van onze landelijke bond worden georganiseerd voor u openstaat en u (in onverhoopte gevallen) een beroep kunt doen op de aanvullende ongevallenverzekering die onze landelijke organisatie voor al haar leden heeft afgesloten.