Contributie

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal wekelijkse trainingsuren, ongeacht de aard van de activiteit. De vereniging hanteert twee verschillende contributietarieven een voor de breedtesport en een voor de wedstrijdsport turnen dames en trampolinespringen. De contributie wordt binnen de  breedtesport in 10 maanden middels een automatische incasso geïnd (jan t/m juni en sept t/m dec); of middels een factuur per kwartaal met 5% opslag voor administratiekosten. Voor de afdelingen wedstrijdsport turnen dames en trampoline in 12 maanden is er een verplichte automatische incasso (12 maanden). Bij volgen wedstrijdsport en breedtesport geldt eerst de tabel wedstrijdsport en voor elk kwartier breedtesport wordt dit bedrag verhoogd met € 25. De leeftijd op 1 januari (2016) is bepalend. Betaling  van de contributie met bijv. Zoetermeerpascheques is mogelijk.  Te betalen inschrijfgeld wedstrijden en indien van toepassing reiskosten coaching voor wedstrijdsport en breedtesport worden per wedstrijd bepaald. Hiervoor wordt 2 keer per jaar een voorschot in rekening gebracht. Te betalen wedstrijdpaspoorten wedstrijdsport en breedtesport worden afgerekend tegen tarief van de KNGU.

Contributietarieven 2016

Breedtesport

 • 17 jaar of jonger
  € 150 per jaar / per uur
  € 25 voor elk kwartier extra (dus € 100 extra per uur extra)
 • 18 t/m 64 jaar
  € 180 per jaar / per uur
  € 25 voor elk kwartier extra (dus € 100 extra per uur extra)
 • 65 jaar en ouder
  € 150 per jaar / per uur
  € 25 voor elk kwartier extra (dus € 100 extra per uur extra)
 • (groot)ouder / kind
  € 180 per jaar / per uur
  € 25 voor elk kwartier extra (dus € 100 extra per uur extra)

Uitsluitend breedtesport buiten

 • € 150 per jaar / per uur
 • € 25 voor elk kwartier extra (dus € 100 extra per uur extra)

Wedstrijdsport turnen dames en trampoline (contributie bij aantal trainingsuren)

20151119 Contributie 2016

 

De kosten voor onderlinge wedstrijden, evenementen en activiteiten buiten het lesrooster om (instuiven, stages, kamp, onderlinge wedstrijden) zijn niet in de contributie inbegrepen.