Overige contributiebepalingen 2015

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal wekelijkse trainingsuren, ongeacht de aard van de activiteit.
De contributie is bij voortuitbetaling verschuldigd vanaf de maand waarin de eerste les valt. De kosten voor wedstrijden, evenementen en activiteiten buiten het lesrooster om (instuiven, stages, kamp etc.) zijn niet in de contributie inbegrepen.

De contributie inning breedtesport vindt plaats via een automatische incasso in 10 maandelijkse termijnen in de periode januari t/m juni en september t/m december (in juli en augustus vindt dus geen incasso plaats);
Het machtigingformulier autmatische incasso kunt u hier downloaden.

Indien u niet kiest voor een automatische incasso ontvangt u een factuur per kwartaal met 5% opslag voor administratiekosten tbv Pro Patria.
Er is een verplichte automatische incasso voor wedstrijdsport turnen dames en trampoline in 12 maandelijkse termijnen.
De contributie inning vindt plaats door DirectPay. Wie zij zijn en wat zij doen kunt u hier lezen.

Bij het volgen van lessen in wedstrijdsport en breedtesport geldt eerst de tabel wedstrijdsport en voor elk kwartier breedtesport wordt dit bedrag verhoogd met € 25,-

Bij de vaststelling van het contributiebedrag is de leeftijd op 1 januari (2015) bepalend

Betaling via bijv. Zoetermeerpascheques blijft mogelijk

Inschrijfgeld wedstrijden, wedstrijdpaspoorten en reiskosten coaching voor wedstrijdsport en breedtesport worden per wedstrijd bepaald.