Contributie 2015 vraag en antwoord

Welke mogelijkheden zijn er om te betalen?

– Bij voorkeur maandelijks via automatische incasso en anders via een kwartaalfactuur met 5% administratieve opslag ten gunste van Pro Patria.

Als ik niet kies voor automatische incasso moet ik dan meer betalen?

– Ja, dan is er een administratieve toeslag van 5% over het te betalen bedrag. Dit bedrag is ten gunste van Pro Patria.

Als ik kies voor papieren facturen moet ik dan meer betalen?

– Ja, dan is er een administratieve toeslag van 5% over het te betalen bedrag. Dit bedrag is ten gunste van Pro Patria.

Wanneer vindt automatische incasso bij breedtesport plaats?

– Gedurende  10 maanden, januari t/m juni en september t/m december, voor 1/10de deel van het jaarbedrag.

Wanneer vindt automatische incasso bij wedstrijdsport plaats?

– Gedurende 12 maanden, voor 1/12de deel van het jaarbedrag.

Wat is Breedtesport?

– Onder breedtesport verstaat PRO PATRIA alle lessen in de vereniging, die NIET onder regie van de Afdelingen Turnen Dames en Afdeling Trampolinespringen vallen.

Wat is het verschil tussen recreatiesport en breedtesport?

– Er is geen verschil. Vanaf 2015 valt alles wat niet onder Wedstrijdsport Trampoline of Turnen Dames valt, breedtesport genoemd. Het begrip breedtesport is een ruimer begrip dan recreatiesport. Recreatiesport is breedtesport geworden.

Moet ik weer een machtiging geven voor automatische incasso als ik dit ook voor 2014 deed?

–  Ja, die voor 2014 was een incasso per kwartaal en nu voor maandelijkse incasso.

Wat is de contributie als ik (17 jaar of jonger) 2 uur breedtesportles volg, met automatische incasso?

– Dan is de contributie € 250 per jaar (€ 150 + 4 x € 25), met maandelijkse automatische afschrijving van € 25 gedurende 10 maanden.

Wat is de contributie als ik (17 jaar of jonger) 2 uur breedtesportles volg, met kwartaalbetaling?

– Dan is de contributie € 262,50 per jaar ((€ 150 + 4 x € 25) + 5%), met 4 kwartaalfacturen van € 65,63.

Hoe wordt de contributie berekend als mijn dochter bijvoorbeeld wedstrijdsport Turnen Dames doet plus breedtesport (bijvoorbeeld dance)?

– Uitgangspunt is de jaarcontributie wedstrijdsport gerelateerd aan het aantal trainingsuren per week. Daar wordt € 25 per kwartier breedtesportles bij opgeteld. De wedstrijdsport kent alleen automatische incasso per maand. Het jaarbedrag wordt dus door 12 gedeeld.

Wat wordt de contributie als ik in de loop van het jaar 18 of 65 word?

– Dan blijft de contributie ongewijzigd. De peildatum voor de leeftijd is 1 januari;

Als ik in de loop van het jaar meer of minder lessen ga volgen wordt het bedrag dan aangepast?

– Ja, dit bedrag wordt met ingang van de volgende maand aangepast.

Als ik opzeg hoe lang moet ik dan nog betalen?

– Het lopende kwartaal, het kwartaal waarin opgezegd wordt, dient betaald te worden. Opzeggen in bijvoorbeeld februari betekent contributieplichtjg t/m 31 maart; opzeggen op bijvoorbeeld 25 maart betekent (ook) contributieplichtig t/m 31 maart.

Kan ik, als ik kies voor automatische incasso, gebruik maken van Zoetermeer en andere cheques?

– Ja dat kan. Cheques dienen met een kopie van de pas  zo snel mogelijk opgestuurd te worden naar Pro Patria.

Wanneer moet ik bij automatische incasso aangeven dat ik Zoetermeer en/of  andere cheques heb?

– Dit moet zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan [email protected]

Wanneer moet ik cheques inleveren?

–  Cheques met een kopie van de pas moeten zo snel mogelijk ingeleverd worden.

Hoe moet ik cheques inleveren?

-Cheques met een kopie van de pas moeten naar: GV Pro PAtria, postbus 7432    2701 AK  Zoetermeer gestuurd worden.

Als ik in de loop van 2015 lid word kan ik dan kiezen voor automatische incasso?

–  Ja, bij voorkeur

Als ik in de loop van 2015 lid word, wat wordt dan de contributie?

– De contributie wordt berekend alsof men een heel jaar lid is en wordt alleen geïnd in de maanden dat men lid is.
Bijvoorbeeld 2 uur les met automatische incasso vanaf 1 mei en 17 jaar of jonger: dan is de contributie € 250 per jaar (€ 150 + 4 x € 25), met maandelijkse automatische afschrijving van € 25 gedurende de maanden mei t/m juni en september t/m december.

Betaal ik bij lid worden inschrijfgeld?

– Nee

Hoe worden de kosten voor wedstrijdpaspoorten en inschrijfgelden verrekend?

– Elke sporter betaalt zelf de kosten voor het KNGU wedstrijdpaspoort en de inschrijfgelden voor wedstrijden.  Over de wijze van betaling wordt u geïnformeerd.

Moet ik naast de verenigingscontributie ook de bondscontributie KNGU betalen?

– Neen, de KNGU bondscontributie zit verrekend in de verenigingscontributie.

Als ik nog (andere) vragen heb over de contributie 2015, waar kan ik dan terecht?

– Een emailbericht met de vraag naar [email protected]