Disclaimer

  • regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  • Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  • Behoudens deze disclaimer, is Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
  • Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer  behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer  de toegang tot de webpagina monitoren.
  • U zal Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer diens bestuur , vertegenwoordigers, licentiehouders en de vrijwilligers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.