Regeling proefperiode turnen

Deze regeling is bedoeld voor tunsters uit de vereniging of daarbuiten die voor een profperiode opgenomen worden in een selctie van de afdeling Turnen Dames teneinde hun geschiktheid vast te stellen voor toelating tot een selectie Turnen Dames. Het hoofdbestuur PRO PATRIA hanteert als beleidsregel voor het meetrainen gedurende een proefperiode de volgende voorwaarden:

  1. 1. Aan de proefperiode gaat één kennismakingstraining bij een selectie van Turnen Dames vooraf.
  2. Na de kennismakingstraining bepaalt de turnster (met haar ouders) en met de trainer/coördinator over het al of niet deelnemen aan een proefperiode. Wordt afgezien van een proefperiode, dan worden geen kosten in rekening gebracht.
  3. Besluit de turnster (met haar ouders) en de trainer/coördinator dat een proefperiode zinvol is, dan stelt de trainer/coördinator het aantal trainingssessies per week en de duur van elke sessie vast. Een proefperiode duurt standaard 4 kalenderweken. De proefperiode wordt afgesloten door een evaluatiegesprek met turnster (haar ouders) onder leiding van de trainer/coördinator.
  4. Indien de proefperiode voor alle partijen succesvol is verlopen, dan kan de turnster geplaatst worden in een turnselectie van Turnen Dames met ingang van de eerstvolgende volle maand na inschrijving als lid en ondertekening van de machtiging tot automatische incasso van de contributie. Inning van de contributie vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.

Incidentele kostprijs en jaarcontributie

* PROEFTUIN (5-6 jarigen)
Proefperiode 2 uur per week inbegrepen evaluatiegesprek = € 50          Jaarcontributie € 450 + € 100 voor reguliere les

C-lijn = 4e Divisie
Proefperiode 5-6 uur per week inbegrepen evaluatiegesprek = € 90       Jaarcontributie € 825

B-lijn = 2e en 3e Divisie
Proefperiode 9 uur per week inbegrepen evaluatiegesprek = € 110        Jaarcontributie € 1.050

A-lijn = Ere en 1e Divisie
Proefperiode 14 uur per week inbegrepen evaluatiegesprek = € 135      Jaarcontributie € 1.400

De jaarcontributie is gerelateerd aan het aantal trainingsuren per week.

 Financieel administratieve verwerking
Voor de proefperiode geldt de volgende financieel administratieve verwerking. De trainer/coördinator mailt op dezelfde dag de naam, adresgegevens, email-adres en telefoonnummer van turnster door naar budgetbeheerder van afdeling Turnen Dames, alsmede het deelnemende niveau van de proefperiode.