Turnen Dames

Het Nationaal Turn Systeem 2013(NTS2013) kent een opzet van niveaus en leeftijdscategorieën. De niveaus zijn verdeeld in nationale niveaus, afgekort met de letter N, en district-niveaus, afgekort met de letter D. Naast de opzet van niveaus en leeftijdscategorieën is er een onderscheidt in 6 divisies (divisie 1 tot en met 6). De eredivisie maakt geen onderdeel uit van het NTS aangezien zij beoordeeld worden volgens de reglementen van de FIG (Fédération Internationale de Gymnastique).

Selectiegroepen
De turnster van de selectiegroepen zijn binnen de vereniging onderverdeeld in 3 leerlijnen.
Leerlijn A is gericht op meisjes die zich voorbereiden op wedstrijden in Ere- en 1e Divisie, leerlijn B is gericht op meisjes die deelnemen aan wedstrijden op 2e en 3e Divisie en leerlijn C is gericht op meisjes die deelnemen aan wedstrijden op 4e en 5e Divisie. Elke leerlijn kent een onderbouwgroep (Primair Onderwijs leeftijd) en bovenbouwgroep (Voortgezet Onderwijs leeftijd).
Naast deze leerlijnen kent de vereniging een ‘proeftuin’. De proeftuin bij Turnen Dames selecteert in beginsel voor de A-lijn.

De trainingen van de selectiegroepen worden gehouden in de turnhal van de Noord-Westerhal in Zoetermeer.