Vacatures

Binnen onze vereniging vinden veel activiteiten plaats. Voor het grootse gedeelte drijft de vereniging op de inzet van vrijwilligers. We zijn dan ook super trots op hun inzet, want zonder hen geen gymplezier voor als onze leden. Iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is belangrijk voor het blijven functioneren en realiseren van onze doelstellingen. Regelmatig zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die het huidige team van vrijwilligers willen komen versterken. Zelfs met een kleine tijdsinvestering kunt u de vereniging al enorm helpen. U vindt de openstaande vacatures terug op deze pagina.

Mocht u na het lezen van de introductie overwegen om vrijwilliger van onze vereniging te worden maar staat er geen vacature voor u bij? Dan kunt u ook via de mail aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat als het gaat om uw inzet als vrijwilliger. Stuur hiervoor een mail naar [email protected] We willen u graag binden als vrijwilliger aan onze vereniging.

Openstaande vacatures:

Secretaris (bestuursfunctie)
Het bestuur is op zoek naar een persoon die de functie van secretaris zou willen bekleden. In mei 2016 is de huidige secretaris aftredend en niet herkiesbaar. Wel zal zij ondersteunende werkzaamheden voor het secretariaat blijven vervullen. Als secretaris bent u de vaste kracht achter de vereniging en vervult u een spilfunctie binnen het bestuur. De secretaris is in staat de kwaliteit van besluitvorming te bewaken, te bevorderen en vast te leggen. Natuurlijk draagt de secretaris als facilitator zorg voor de logistieke en procedurele zaken binnen het bestuur. Technische kennis van de gymsport niet direct noodzakelijk, affiniteit met de vereniging is wel gewenst. Zoals alle functies binnen het bestuur betreft het een vrijwilligersfunctie.

Volgens het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is de secretaris in ieder geval verantwoordelijk voor:
a. het houden van notulen van de vergaderingen;
b. het voeren van de algemene correspondentie;
c. het in goed geordende staat houden van het archief;
d. het jaarlijks op de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar;
e. de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden.

Functie-eisen en competenties
U bent opgeleid op hbo-niveau. U bent dienstverlenend en bezit sterk ontwikkelde sociale, communicatieve vaardigheden. U bent procesmatig sterk en u weet goed structuur aan te brengen. U krijgt snel het vertrouwen en u straalt een natuurlijk gezag uit. U heeft een dienstverlenende houding en toch het lef, wanneer nodig, positie in te nemen. U bent analytisch en accuraat ingesteld en in het bezit van goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Aanvullende competenties: teamspeler, prestatiegericht, procesbewaker.

Maandelijks wordt er een bestuursvergadering gehouden en tweemaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden.

Heeft u interesse in deze uitdagende functie? laat het dan weten via [email protected]
Wij zijn heel benieuwd naar uw reactie.