Missie en visie

Pro Patria geniet bekendheid door haar talentontwikkeling en behaalde resultaten van sporters, coaches en juryleden tot op Olympisch niveau. Pro Patria biedt een breed, veelzijdig, laagdrempelig pakket van gymsporten aan van variërend van kleutergymnastiek, turnen, trampolinespringen tot dans en ouderen gym.

Missie

Op basis van de statuten en van onze meer dan 100 jaar ervaring als gymnastiekvereniging heeft de vereniging de volgende missie: ‘Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer bevordert actieve sportbeoefening. Dit doen wij door in alle wijken veilige en uitdagende gymsport aan te bieden en door het onze leden mogelijk te maken te excelleren op hun ambitieniveau’

Visie

Gymsport wordt als breedtesport, demonstratiesport, wedstrijdsport en topsport beoefend, afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en ambities. Zo zijn turnen, trampolinespringen en ritmische gymnastiek Olympische wedstrijddisciplines. De meeste lokale beoefenaars doen gymsport voor bewegingsplezier, gezondheid en/of sociale contacten. Gymsport vindt plaats in groepsverband (lesgroepen of teams) en staat voor gezamenlijke actie, elkaar aanmoedigen, beveiligen en samenwerken. Gymsport staat voor expressie en lef. Gymsport is innovatief en eigentijds. Zo zijn parkour en free running nieuwe verschijningsvormen. Gymsport is educatief en impliciet fair play. Gymsport maakt de samenleving sterker en socialer.

De Pro Patria missie maakt integraal onderdeel uit van het Strategisch Plan “bouwen aan de toekomst” 2013-2020.