Waarschijnlijk heb jezelf ook aan gym gedaan. Tijdens de lessen peuter en kleutergym komen de aspecten van het bewegen, zoals springen, klimmen, zwaaien, rollen, spelen met verschillende materialen spelenderwijs aan de orde. De kinderen leren evenwicht te bewaren en ze krijgen gevoel voor ruimte, afstand en snelheid.  Natuurlijk zijn de lessen aangepast aan de leeftijd van de deelnemers.

Tijdens deze lessen is het niet de bedoeling dat je als ouder aanwezig blijft.

Je kind kan vrijblijvend twee lessen meedoen. Daarna beslis je of je kind lid wordt. De locaties en lestijden vindt u in het lesrooster.

Voor meer informatie: [email protected]