Tijdens de lessen peuter- en kleuterdans wordt spelenderwijs de creativiteit en fantasie met dansen gestimuleerd. Wat is er nu leuker om dansend je bewegingsmogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen.

Peuters en kleuters zitten liever geen moment stil: ze willen bewegen, springen, klappen, dansen. Vanaf ongeveer 3 jaar* zijn zij van harte welkom bij de lessen Peuter- en Kleuterdans van GV Pro Patria! In deze lessen maken zij kennis met allerlei vormen van bewegen op muziek en worden zij uitgedaagd hun fantasie te gebruiken.

Uw kind mag vrijblijvend tweemaal meedoen. Pas daarna besluit u of hij of zij lid wordt. De lestijden en de locaties vindt u terug in het lesrooster. Aanmelden vooraf is niet nodig.

* de leeftijd die hier wordt genoemd is een indicatie. Sommige kinderen vinden het al eerder leuk om mee te doen.

Voor meer informatie: [email protected]