Verenigingsmanager

Tijden veranderen, de maatschappij verandert, de overheid maakt een terugtrekkende beweging en van iedereen in de samenleving wordt steeds meer verwacht. Al deze ontwikkelingen vraagt om verdere professionalisering van de bestuurlijke slagkracht van onze vereniging, mede gelet op de ontwikkelingen rondom Gymworld. Het bestuur is van plan om een verenigingsmanager aan te stellen. Uitgangspunt bij het aanstellen van een verenigingsmanager is het duurzaam versterken van onze vereniging. De verenigingsmanager is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de vereniging en draagt zorg voor een efficiënte en doelgerichte vereniging. Hij is daarbij de schakel tussen bestuur en de managers van de afdelingen. De verenigingsmanager ondersteunt bij knelpunten, vragen, problemen, kansen of (on)mogelijkheden.

Om de functie van verenigingsmanager te kunnen implementeren heeft het bestuur Ricardo Seffelaar bereidt gevonden dit voor te bereiden. Hij is per 1 september 2016 binnen de vereniging aan de slag gegaan “verenigingsmanager ad interim”.  Ricardo is geen onbekende voor de vereniging en combineert zijn activiteiten met die van ledenadministrateur. Komend jaar gaat Ricardo enerzijds kwartier maken voor de functie van verenigingsmanager, aan de andere kant gaat hij activiteiten uitvoeren die bij deze rol past. Hiervoor heeft hij mandaat van het bestuur gekregen. Hij rapporteert direct aan het bestuur. Eén van zijn eerste activiteiten is het formuleren van doelstellingen op de korte, de middellange en de lange termijn.  Daarnaast zal hij gesprekken gaan voeren met diverse belanghebbende, zowel in- als extern. Doelstelling is om aan het einde van dit seizoen de randvoorwaarde en taken voor de functie van verenigingsmanager in beeld te hebben en deze middels een vacature te kunnen openstellen. Via de website  zullen wij u blijven informeren over de ontwikkelingen en de activiteiten van onze verenigingsmanager!

Ricardo Seffelaar is te bereiken via e-mail: [email protected]