Uitnodiging ALV

Uitnodiging ALV

Het bestuur van GV Pro Patria Zoetermeer nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op dinsdag 1 september 2020.

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: nog niet bekend

De clubleden, Ereleden en de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden hebben toegang tot de Algemene ledenvergadering.

Agenda ALV 1 september 2020 GV Pro Patria Zoetermeer: nader te bepalen

Documenten en de agenda worden te zijner tijd op deze site gepubliceerd alsmede de locatie. In verband met corona wordt gekeken of de vergadering digitaal plaatsvind of fysiek.