Coronamaatregelen nieuwe rooster

Coronamaatregelen nieuwe rooster

Geachte leden en ouders/verzorgers,

Wij zijn erg blij dat de lessen na de zomervakantie weer binnen kunnen plaatsvinden. De gemeente heeft de ventilatie in alle accommodaties die wij gebruiken gecontroleerd en vastgesteld dat de lucht steeds van buiten wordt aangezogen (en dus niet wordt gecirculeerd) waardoor het veilig is gebruik te maken van de zalen.

Wel moet rekening worden gehouden met een aantal maatregelen:

  • Wanneer u klachten heeft die kunnen duiden op corona, zoals koorts, neusverkoudheid, keelpijn en/of plotseling verlies van smaak/reuk kunt u niet deelnemen aan de lessen.
  • Wanneer u onlangs terug bent gekomen uit een vakantieland waarvoor een oranje reisadvies geldt, kunt u de eerste 10 dagen na terugkomst niet deelnemen aan de lessen.
  • Wanneer u onlangs in contact bent geweest met een persoon bij wie corona is vastgesteld of waarbij sprake is van een verdenking op besmetting met het coronavirus kunt u niet deelnemen aan de lessen.
  • Deelnemers komen pas kort voor aanvang naar de les.
  • De lessen stoppen 10 minuten vroeger, zodat de deelnemers de zaal kunnen verlaten voordat een volgende groep gaat starten.
  • Alhoewel wij het prettig vinden wanneer ouders betrokken zijn bij de lessen van hun kinderen, is het vooralsnog niet de bedoeling dat ouders de zaal betreden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht u een belangrijke reden hebben om uw kind te vergezellen, geeft u dit dan door via info@propatria.nl.
  • Nieuwe leden zijn meer dan welkom, maar dienen zich eerst aan te melden via info@propatria.nl onder opgave van naam, telefoonnummer en de les waaraan wordt deelgenomen. Dit is niet alleen belangrijk voor de verzekering, maar ook voor eventueel bron- en contactonderzoek.
  • Kinderen hoeven tijdens de lessen geen afstand te houden. Dit geldt ook voor jongeren tot 18 jaar. Voor volwassenen geldt dat zij waar mogelijk 1,5 meter afstand houden.
  • Voor deelname aan de les dienen deelnemers hun handen te wassen/ontsmetten. Wij adviseren om dit na de les te herhalen. De gemeente stelt hiervoor zeep en handdoekjes ter beschikking.
  • Volg de aanwijzingen op van de trainers.

Als iedereen bovenstaande regels in acht neemt kunnen we allemaal weer op een veilige manier deelnemen aan de lessen. Wij wensen u een sportief en gezond seizoen toe!