Eerste Bestuursvergadering Pro Patria in GYMWORLD

Eerste Bestuursvergadering Pro Patria in GYMWORLD

Woensdagavond 9 september 2020 was het zover. Het verenigingsbestuur vergadert voor het eerst in GYMWORLD. Natuurlijk staat de evaluatie van de gehouden Ledenvergadering op de agenda, maar ook de nasleep van de verhuizing en vele onderwerpen die voor de toekomst van Pro Patria van belang zijn.  Van links naar rechts: vicevoorzitter Michiel Doeven, voorzitter Jerry van der Ziel, bestuurslid Veilig Sportklimaat Willy Olaria, verenigingsmanager Ricardo Seffelaar en de op de ALV benoemde penningmeester, Angela Kroep.