Algemene Ledenvergadering Mei 2021 [UPDATE]

Algemene Ledenvergadering Mei 2021 [UPDATE]

Op 20 mei 2021 wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Een uitnodiging wordt per mail gestuurd.

Update: alle documenten voor de komende ALV kunnen hieronder gevonden worden.

Agenda

Concept Verslag ALV November 2020

Concept Jaarverslag 2020

Statuten, Huishoudelijk reglement, Kiesreglement

Tijdens de vorige ALV hebben de leden gestemd voor de uitwerking van nieuwe statuten en bijbehorende reglementen voor het instellen van een ledenraad. De concept documenten vindt u hier onder in originele staat. De statuten en kiesreglement zijn nieuw, maar het huishoudelijk reglement is met behoud van wijzigingen te downloaden (waardoor de wijzigingen duidelijk zijn).