Uitnodiging ALV 14 december (update 4)

Uitnodiging ALV 14 december (update 4)

Update 4: Financiële situatie en voorlopige begroting toegevoegd.

Update 3: Verslagen van ALV’s toegevoegd.

Update 2: agenda en motivatie documenten toegevoegd

Update: vanwege beschikbaarheid van de zaal is de datum aangepast.

Het bestuur van GV Pro Patria Zoetermeer nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op woensdag 14 december 2022.

Aanvang: 20:30 uur
Locatie: Gymworld (onder voorbehoud)

De clubleden, Ereleden en de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden hebben toegang tot de Algemene ledenvergadering en krijgen per mail een uitnodiging om zich in te schrijven.

Wilt u zich opgeven als kandidaat voorzitter of bestuurslid, stuur uw motivatie dan naar het secretariaat. De motivatie wordt dan aan dit nieuwsbericht toegevoegd.

Documenten:

Geplaatst in ALV