Vrijwilligers gezocht!

Vrijwilligers gezocht!

Pro Patria is een vereniging met een lange geschiedenis. In die meer dan 110 jaar zijn we altijd afhankelijk geweest van vrijwilligers. Vrijwilligers houden de vereniging overeind en zorgen ervoor dat wedstrijden en evenementen door kunnen gaan. En ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Vaak zijn dit ouders van jeugdleden, soms zijn het vrijwilligers van buiten.

Helaas neemt het aantal vrijwilligers af, waardoor de druk toeneemt op de bestaande groep. Graag wil ik deze vicieuze cirkel doorbreken en de groep vrijwilligers vergroten. Daarom deze oproep. Het is echter een grote uitdaging, onder meer omdat mensen minder tijd hebben dan vroeger. Maar velen handen maken licht werk.

Momenteel is de druk bij het bestuur het grootst, maar ook de administratie kan hulp gebruiken. Ook op andere plekken is hulp welkom: als teamouder bij lessen, bij de organisatie van wedstrijden en andere evenementen, of als jurylid.

Zou u mee willen helpen? Of kent u iemand die mee wil helpen (een opa of oma van een jeugdlid bv)? Neem contact met mij op via het secretariaat: secretariaat@propatria.nl.

Hopelijk kan ik op u rekenen!

Namens het bestuur,

Michiel Doeven
Vicevoorzitter

Foto door Shane Rounce van Unsplash