KNGU opleidingscentrum

Verspreid over Zuid-Holland heeft de KNGU een aantal opleidingscentra. GV Pro Patria is er hier één van. Samen met nog zeven andere verenigingen in Zuid Holland worden diverse opleidingstrajecten voor diverse disciplines gestructureerd. Vanuit de opleidingscentra wordt een basispakket aan opleidingen aangeboden met het doel de aanwas van het technisch kader te verhogen en een goede doorstroom van potentieel kader tot stand te brengen. Ook worden opleidingen aangeboden voor juryleden en andere kleinere gymsporten van de KNGU.
Het coördinatieteam opleidingen draagt zorg voor de juiste afhandelingen van alle zaken die te maken hebben met opleidingen en licentiezaken binnen de vereniging.

Het team is te bereiken via: academy@propatria.nl