ALV stemt voor een Ledenraad

ALV stemt voor een Ledenraad

Op 17 juni 2021 hadden we een Algemene Ledenvergadering met als belangrijkste onderwerp de aanpassing van de statuten en huishoudelijk reglement. Het eerste onderwerp is het verslag van de vorige vergadering welke zonder commentaar vastgesteld is. Vervolgens is het financiële…

Uitnodiging ALV (update 2)

Uitnodiging ALV (update 2)

Het bestuur van GV Pro Patria Zoetermeer nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op donderdag 19 november 2020. Aanvang: 20:00 uurLocatie: virtueel via Microsoft Teams (voorinschrijving noodzakelijk) De clubleden, Ereleden en de wettelijke vertegenwoordigers…

Uitnodiging ALV

Uitnodiging ALV

Het bestuur van GV Pro Patria Zoetermeer nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op dinsdag 1 september 2020. Aanvang: 20:00 uurLocatie: virtueel via Microsoft Teams De clubleden, Ereleden en de wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden…