Contributie

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal wekelijkse trainingsuren, ongeacht de aard van de activiteit. De vereniging hanteert twee verschillende contributietarieven; één voor de Breedtesport en één voor de wedstrijdsport Turnen Dames en Trampolinespringen. De (verplichte)bondscontributie is opgenomen in het contributiebedrag.

De contributie wordt binnen de afdeling Breedtesport in 10 maanden via een automatische incasso geïnd (jan t/m juni en sept t/m dec).Betalen met een factuur per kwartaal is ook mogelijk. Hiervoor geldt een opslag met 5% voor administratiekosten. Binnen de afdelingen Turnen Dames en Trampolinespringen wordt de contributie in 12 maanden middels een verplichte automatische incasso geïnd. Wanneer je binnen beide afdelingen lessen en/of trainingen volgt dat wordt het totale contributiebedrag in 12 maanden geïnd.

De kosten voor wedstrijden, evenementen en activiteiten buiten het lesrooster om (instuiven, stages, kamp, onderlinge wedstrijden etc.) zijn niet in de contributie inbegrepen. Hiervoor wordt twee keer per jaar een voorschot in rekening gebracht.

Bij deelname aan activiteiten binnen zowel de Wedstrijdsport als de Breedtesport geldt eerst de tabel wedstrijdsport en voor elk kwartier Breedtesport wordt dit bedrag verhoogd met €26, -. De leeftijd op 1 januari (2018) is bepalend.

 

Contributietarieven 2018

Breedtesport

  • 17 jaar of jonger
   € 165 per jaar / per uur
   € 28 voor elk kwartier extra (dus € 112,- ,extra per uur extra)
  • 18 t/m 64 jaar
   € 195 per jaar / per uur
   € 28 voor elk kwartier extra (dus € 112,-  extra per uur extra)
  • 65 jaar en ouder
   € 165 per jaar / per uur
   € 28 voor elk kwartier extra (dus € 112,-  extra per uur extra)
 • (groot)ouder / kind
  € 195 per jaar / per uur
  € 28 voor elk kwartier extra (dus € 112,-  extra per uur extra)

Uitsluitend breedtesport buiten

 • € 165 per jaar / per uur
 • € 28 voor elk kwartier extra (dus € 112,- extra per uur extra)

Wedstrijdsport turnen dames en trampoline (contributie bij aantal trainingsuren)

Uren Uren Uren
1 € 254,- 1.5 € 305,- 1.75 € 381,-
2 € 457,- 2.5 € 508,-
3 € 558,- 3.5 € 609,-
4 € 660,- 4.5 € 711,-
5 € 761,- 5.5 € 812,-
6 € 863,- 6.5 € 914,-
7 € 964,- 7.5 € 1.015,-
8 € 1.066,- 8.5 € 1.117,-
9 € 1.167,- 9.5 € 1.218,-
10 € 1.269,- 10.5 € 1.309,-
11 € 1.345,- 11.5 € 1.385,-
12 € 1.421,- 12.5 € 1.462,-
13 € 1.497,- 13.5 € 1.538,-
14 € 1.573,- 14.5 € 1.599,-
15 € 1.624,- 15.5 € 1.649,-
16 € 1.675,- 16.5 € 1.700,-
17 € 1.726,- 17.5 € 1.751,-
18 € 1.776,- 18.5 € 1.802,-
19 € 1.827,- 19.5 € 1.852,-
20 € 1.878,- 20.5 € 1.903,-
21 € 1.929 (is maximaal)

De kosten voor onderlinge wedstrijden, evenementen en activiteiten buiten het lesrooster om (instuiven, stages, kamp, onderlinge wedstrijden) zijn niet in de contributie inbegrepen.

U kunt de informatie over de contributie hier pdf downloaden.

 • Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.