Contributie

Per 1 januari 2021 is de manier waarop de contributie tot stand komt veranderd. De contributie is opgesplitst in 2 delen zijnde lidmaatschap en lesgeld met elk hun eigen voorwaarden. Daarnaast wordt de (jaar)contributie per maand in rekening gebracht (over 12 maanden betaald). Ook wanneer er tijdens de vakantie geen lessen zijn wordt de maandelijkse contributie in rekening gebracht.

Inschrijfgeld

Bij inschrijving betaalt u eenmalig € 15,00 inschrijfgeld

Lidmaatschap

Onder lidmaatschap wordt het verenigingslidmaatschap verstaan, u kunt dus lid zijn van de vereniging zonder bijvoorbeeld lessen te volgen.

De contributie voor het lidmaatschap is vanaf 1 april 2022 als volgt*:

LeeftijdPer maand
Tot en met 15 jaar€ 9,50
16 tot en met 64 jaar€ 12,50
Vanaf 65 jaar€ 9,50

*Gedecoreerden, trainers, juryleden en andere leden waarvoor KNGU-contributie betaald wordt, zijn vrijgesteld van de lidmaatschapscontributie.

De contributie voor het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging voor het komende kwartaal dient uiterlijk op onderstaande data bij de ledenadministratie bekend zijn:

  • 28 februari
  • 31 mei
  • 31 augustus
  • 30 november

Lesgeld

Indien een lid lessen volgt wordt er voor elke les waarvoor het lid staat ingeschreven lesgeld in rekening gebracht, per sportactiviteit kan er een ander tarief van toepassing zijn. De contributie voor de lessen kan per maand opgezegd worden met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Onderstaand zijn de lesgelden per maand voor 60 minuten les per week

Turnen: Breedtesport / Springen: Breedtesport

Per 1 april 2023 zijn de lesgelden per maand voor 60 minuten les per week:

Lesgeld per maand
Wijkzalen€ 10,00
Gymworld€ 12,00

Turnen: Wedstrijdsport

Per 1 april 2023 zijn de lesgelden per maand voor 60 minuten training per week:

Lesgeld per maand
1 tot met 8 uur€ 12,00
8,25 tot en met 15 uur€ 9,00
15,25 tot en met 22 uur€ 7,00
Vanaf 22,25 uur€ 4,00

0,25 uur = 15 minuten

Springen: Wedstrijdsport

Per 1 september 2022 zijn de lesgelden per maand voor 60 minuten training per week:

Lesgeld per maand
1 tot met 8 uur€ 12,00
8,25 tot en met 15 uur€ 7,00
Vanaf 15,25 uur€ 5,00

0,25 uur = 15 minuten

Gymnastiek & Dans

Per 1 april 2023 zijn de lesgelden per maand voor 60 minuten training per week:

Lesgeld per maand
Losse les (vaste dag & tijd)€ 10,00
Onbeperkt SportenVoor een aantal lestypes (bijv. Aerobics) zullen wij het onbeperkt sporten gaan testen, meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Betaling

U kunt uw (maandelijkse) contributie op verschillende manieren voldoen bij onze vereniging.

Automatische incasso

Wij stellen het enorm op prijs wanneer u kiest voor een automatische incasso, zowel u als wij hebben er dan geen omkijken meer naar. De contributie wordt na facturatie binnen 5 dagen geïncasseerd van uw bankrekening

Per factuur (iDEAL/overschrijving)

Wenst u geen automatische incasso dan bieden wij u de mogelijkheid om per factuur te betalen.
U ontvangt van ons elke maand een factuur met iDEAL betaallink welke u binnen 5 dagen dient te betalen.

Toeslag

Voor betaling per factuur (iDEAL/overschrijving) zijn wij helaas genoodzaakt om een toeslag van € 0,50 per factuur te rekenen om de extra transactiekosten (bank) die wij maken voor deze betaalwijze te kunnen dekken.

Overige mogelijkheden

ZoetermeerPas

De contributie kan (deels) worden betaald met het sport/cultuurbudget van ZoetermeerPas.
Let op! De eerdere contributiekorting is komen te vervallen
Kijk voor meer informatie over de ZoetermeerPas op www.zoetermeerpas.nl

Stichting Leergeld

Heeft u recht op een vergoeding van de Stichting Leergeld dan is het mogelijk om de contributie (deels) te voldoen via deze stichting.
Kijk voor meer informatie over Stichting Leergeld op www.elkkinddoetmee.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Leden die buiten Zoetermeer wonen kunnen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie (deels) betalen indien de gemeente waarin ze woonachtig zijn is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Ooievaarspas

Op dit moment is het nog niet mogelijk om met de Ooievaarspas de contributie te voldoen, zodra dit wel het geval is zullen wij dat op deze pagina vermelden.

Betaalafspraak

Mocht het onder bepaalde omstandigheden onmogelijk zijn om de contributie te kunnen voldoen dan verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met ons Serviceteam.

Bijzondere situaties

Lesuitval

Als lessen langer dan een kalendermaand niet doorgaan, wordt na één kalendermaand geen lesgeld in rekening gebracht voor de betreffende les.

Blessure

Als een lid tijdens of buiten een les geblesseerd raakt en het lid kan langer dan een maand niet deelnemen aan die les, is er geen lesgeld verschuldigd vanaf de eerstvolgende maand.

Bij selectie- en wedstrijdgroepen kan van bovenstaande afgeweken worden indien er bijvoorbeeld voor een alternatieve trainingsopzet gekozen wordt. Dit zal altijd in overleg met de leden geschieden.

Nadere bepalingen m.b.t. contributie

Betalingsherinnering

Indien de betaling van de factuur of de automatische incasso niet is gelukt zult u na 5 dagen een betalingsherinnering ontvangen om alsnog binnen 5 dagen de betaling te voldoen

Aanmaning 1

Mocht de betaling na de betalingsherinnering (binnen 10 dagen na factuurdatum) nog niet zijn ontvangen door ons, ontvangt u een aanmaning voor het openstaande factuurbedrag verhoogd met 15% incassokosten.

Aanmaning 2

Mocht de betaling na aanmaning 1 (binnen 15 dagen na factuurdatum) nog niet zijn ontvangen door ons, ontvangt u nogmaals een aanmaning voor het openstaande factuurbedrag verhoogd met 15% incassokosten en 4% rente. Tevens ontvangt u een vooraankondiging dat u, bij uitblijven van de betaling, uitgesloten zal worden voor deelname aan lessen, wedstrijden en evenementen.

Aanmaning 3

Mocht de betaling na aanmaning 2 (binnen 25 dagen na factuurdatum) nog niet zijn ontvangen door ons, ontvangt u bericht dat u bent uitgesloten van deelname aan lessen, wedstrijden en evenementen.

Incassobureau

Mocht blijken dat betalingen uitblijven en of afspraken niet worden nagekomen dan behouden wij het recht om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.  In dat geval zullen naast de verschuldigde contributie met bijkomende incassokosten op het lid worden verhaald.

Voorbeelden

Eén uur Sport Fit in Segwaert voor een 65-plusser:

In 2020: € 165 per jaar te betalen in 10 termijnen van € 16,50.
In 2021: € 166,80 per jaar te betalen in 12 termijnen van € 13,90.
In 2022: € 222 per jaar te betalen in 12 termijnen van € 18,50.
In 2023: € 234 per jaar te betalen in 12 termijnen van € 19,50.

Eén uur Balsport voor volwassenen (geen 65+):

In 2020: € 195 per jaar te betalen in 10 termijnen van € 19,50.
In 2021: € 198 per jaar te betalen in 12 termijnen van € 16,50.
In 2022: € 258 per jaar te betalen in 12 termijnen van € 21,50.
In 2023: € 270 per jaar te betalen in 12 termijnen van € 22,50.

Eén uur breedtesportturnen (tot en met 15 jaar) in Gymworld:

In 2020: € 165 per jaar te betalen in 10 termijnen van € 16,50.
In 2021: € 166,80 per jaar te btalen in 12 termijnen van € 13,90.
In 2022: € 222 per jaar te betalen in 12 termijnen van € 18,50.
In 2023: € 258 per jaar te betalen in 12 termijnen van € 21,50.

Eén uur breedtesportturnen (tot en met 15 jaar) in Leidschenveen of Oosterheem:

In 2020: € 165 per jaar te betalen in 10 termijnen van € 16,50.
In 2021: € 166,80 per jaar te btalen in 12 termijnen van € 13,90.
In 2022: € 222 per jaar te betalen in 12 termijnen van € 18,50.
In 2023: € 234 per jaar te betalen in 12 termijnen van € 19,50.

Eén uur Ouder & Kind Gym in Gymworld:

In 2020: €195 per jaar te betalen in 10 termijnen van € 19,50.
In 2021: € 198 per jaar te betalen in 12 termijnen van € 16,50.
In 2022: € 258 per jaar te betalen in 12 termijnen van € 21,50.
In 2023: € 270 per jaar te betalen in 12 termijnen van € 22,50.

6 uur trainen in de wedstrijdsport:

In 2020: € 863 per jaar ofwel € 71,92 per maand
In 2021: € 882 per jaar ofwel € 73,50 per maand
In 2022: € 978 per jaar ofwel € 81,50 per maand
In 2023: € 978 per jaar ofwel € 81,50 per maand

B Lijn (9 uur trainen):

In 2020: € 1167 per jaar ofwel € 97,25 per maand
In 2021: € 1182 per jaar ofwel € 98,50 per maand
In 2022: € 1314 per jaar ofwel € 109,50 per maand
In 2023: € 1339 per jaar ofwel € 111,50 per maand

Trampolinespringen 15 uur:

In 2020: € 1624 per jaar ofwel € 135,33 per maand
In 2021: € 1662 per jaar ofwel € 138,50 per maand
In 2022: € 1794 per jaar ofwel € 149,50 per maand
In 2023: € 1854 per jaar ofwel € 154,50 per maand

A-lijn (22 uur):

In 2020: € 1929 per jaar ofwel € 160,75 per maand
In 2021: € 1962 per jaar ofwel € 163,50 per maand
In 2022: € 2226 per jaar ofwel € 185,50 per maand
In 2023: € 2610 per jaar ofwel € 217,50 per maand

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.