Uitschrijven

Je wilt opzeggen als lid van Pro Patria?  We vinden het jammer je te zien vertrekken.

Het lidmaatschap eindigt NIET automatisch aan het einde van het seizoen. Het lidmaatschap kan UITSLUITEND SCHRIFTELIJK worden opgezegd. Dit kan met een brief of via de mail (ledenadministratie@propatria.nl) Telefonisch opzeggen is NIET mogelijk (dus ook niet bij een lesgever).

De contributie voor het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggen voor het komende kwartaal kan dus voor 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. De reden hierachter is dat de bondscontributie ook per kwartaal vooraf betaald wordt.

De contributie voor de lessen kan per maand opgezegd worden met een opzegtermijn van één kalendermaand.

Je bent pas uitgeschreven nadat je een bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen. Maak je gebruik van een automatische incasso dan leidt het opzeggen van het lidmaatschap automatisch tot het intrekken van de machtiging tot contributie-inning.

Bij uitschrijving moet tot het eind van het kwartaal contributie betaald worden. Bij niet tijdige uitschrijving ben je  voor het gehele volgende kwartaal contributie verschuldigd.

Het wordt op prijs gesteld dat bij het opzeggen een reden wordt aangegeven. Sommige redenen kunnen namelijk aanleiding zijn tot verbeterpunten in het functioneren van de vereniging. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van bovenstaande afwijken. De aanvrager moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij het bestuur via secretariaat@propatria.nl