Grensoverschrijdend gedrag

Wat kunt u doen als er een incident rond grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden? 

Pro Patria wil een veilige vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en plezierig kan sporten. De vereniging wil er alles aan doen om dit mogelijk te maken. 

Toch gebeurt er wel eens iets waarbij een lid zich onprettig of onveilig voelt en dat gevoelig ligt, of waarover je niet graag praat. Er zijn verschillende mogelijkheden om hier mee om te gaan. Meestal kan dit het beste besproken worden met een trainer of bestuurslid. Soms blijkt dit echter een te grote stap. In een dergelijk geval kan een vertrouwenscontactpersoon (VCP) de helpende hand bieden. 

De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor iedereen binnen de organisatie: sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur met een klacht of een vraag betreffende grensoverschrijdend gedrag. 

De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. 

De VCP zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u wel de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Zij kan u informeren over de procedures en mogelijkheden om hulp te krijgen en kent de mogelijke vervolgstappen. 

De VCP rapporteert alle incidenten die bij haar gemeld worden, desgewenst anoniem, aan het bestuur. 

Het bestuur heeft Vibeke Pronk – Dekker en Arnoud Kok bereid gevonden om de rol van vertrouwenscontactpersoon voor onze vereniging te vervullen.   

Vibeke Pronk-Dekker 
Mobiel: 06 1685 6262 
Email: vibekepronk-dekker@propatria.nl 

Arnoud Kok
Mobiel: 06 1439 9025
Email: arnoudkok@propatria.nl

Wat te doen als je vragen of twijfels hebt bij het vertellen van je verhaal? 

Als je te maken hebt met seksuele intimidatie of ander (seksueel) grensoverschrijdend gedrag dan kan dit tot veel onzekerheid, twijfels en vragen leiden. Als je vragen hebt of twijfels hebt bij het vertellen van je verhaal, dan kun je contact opnemen met het meldpunt Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. 

Dit kun je doen door te mailen naar centrumveiligesport@nocnsf.nl of te bellen met 0900 – 202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.30-18.00 uur). Vanaf 19.00 uur kun je ook terecht bij Chat met Fier Sport.  

Bij Chat met Fier Sport kun je (anoniem) je verhaal delen. Als je ergens over twijfelt kun je hier ook je twijfels delen en vragen stellen. De medewerkers van het chat-team luisteren naar je verhaal, geven informatie en helpen je als je dat wilt. 

Hoe en waar kun je melding maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

Wil je een melding doen van seksueel overschrijdend gedrag? Dit kan zowel binnen als buiten de vereniging. 

Binnen de vereniging kunt u bij de volgende personen terecht: 

  • De vertrouwenscontactpersonen. Zij zullen u vertellen welke andere stappen u kunt ondernemen en uw melding rapporteren bij het bestuur. Contactgegevens van Arnoud en Vibeke staan hierboven. 

Buiten de vereniging kunt u terecht bij: 

  • De vertrouwenscontactpersoon van de KNGU, Henriët van  der Weg. Zij is bereikbaar via de vanderweg@kngu.nl of telefonisch via 055 505 8735 (maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur). Zij biedt een luisterend oor en zoekt samen met u naar een antwoord op oplossing. 
  • Centrum Veilige Sport. Hier kunt u ook terecht met vragen en twijfels. Zij zijn bereikbaar via centrumveiligesport@nocnsf.nl (maandag t/m vrijdag 8.30 uur tot 18.00 uur). 
  • Na 19.00 uur kunt u ook terecht bij Chat met Fier Sport (via de website van fier.nl). Chatten kan anoniem met professionele hulpverleners.