Pestprotocol

Afspraken

Pro Patria is een sportieve en veilige vereniging waar leden samen met elkaar sporten. Dit doen de leden met respect voor elkaar in openheid en vertrouwen. Door dit open klimaat kan iedereen zich optimaal ontwikkelen.

In dit klimaat is daarom geen ruimte voor gedragingen die medeleden of Pro Patria personeel uitsluiten, manipuleren, intimideren of mishandelen. Ook bedreigen, pesten, liegen en roddelen zijn voor Pro Patria ongewenste gedragingen. Dit alles binnen en buiten de gymzaal. Samen zijn we Pro Patria, samen zorgen we ervoor dat sporten leuk is.

Mocht er sprake zijn van ongewenste gedragingen dan zal Pro Patria optreden tegen de betreffende leden door, indien het een jeugdlid betreft:

OvertredingSanctie
1eeen eerste waarschuwing te geven
2ede ouders op te roepen om het ongewenste gedrag te bespreken
3eschorsing voor 3 lessen
4ebeëindiging lidmaatschap

Mocht het overtredende lid meerderjarig zijn, dan vervalt de 2e stap.

Melden

Mocht u een melding willen maken van een van de bovenstaande misdragingen dan kan dat op de volgende manieren:

  • Spreek de train(st)er van de betreffende les aan en geef duidelijk aan wat er gebeurt en wie erbij betrokken zijn of;
  • stuur een email naar secretariaat@propatria.nl, met daarin welke sport, welke dag, welke tijd en wie daar bij betrokken zijn.

Na deze melding zal Pro Patria contact met u opnemen.