Bestuur

Het bestuur van Pro Patria bestaat uit acht leden. Zij zijn door de Algemene Leden Vergadering van 23 mei 2019 gekozen.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Het heeft tot taak het beleid te formuleren (inclusief normen, kaders, richtlijnen en budget) en op een zakelijke wijze leiding te geven aan de realisatie van het door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde beleid. De ambities en doelstellingen uit het strategisch plan 2013-2020 ‘Bouwen aan de toekomst’ zijn hierbij leidend.

Het bestuur onderhoud verder de contacten met externe partners zoals de gemeente Zoetermeer en de KNGU.

  • Jerry van der Ziel Voorzitter
  • <vacature> Vice voorzitter
  • <Vacature> Penningmeester
  • <Vacature> Secretaris
  • Simone Reitsma Personele Zaken
  • Michiel Doeven Communicatie/ICT
  • Willy Olaria Veilig Sportklimaat

Op dit moment staan de definitieve taken van alle nieuwe bestuursleden nog niet vast. Dit zal in de komende weken beslist worden.