Gedecoreerden

GV Pro Patria kent een decoratiestelsel. Binnen dit stelsel wordt de waardering tot uitdrukking gebracht voor de persoonlijke verdiensten van een persoon voor de vereniging.

Erevoorzitter
Dhr Otto Knoppers is erevoorzitter van de vereniging.
Dhr. Knoppers is al sinds 1974 bij de vereniging betrokken en werd in 1976 tot voorzitter benoemd. Een rol die hij 17 jaar zou vervullen.
Toen hij de voorzittershamer had overgedragen bleef hij als penningmeester in het bestuur actief. In 2007 trad hij af en werd tot erevoorzitter benoemd.

Erelid
Ereleden zijn mensen die uitzonderlijke en langdurige verdiensten voor GV Pro Patria Zoetermeer hebben of hebben gehad uitgevoerd over een periode van 20 of 30 jaar.

 • Phemia de Boer [sinds 2018]
 • Steven Blom
 • Wim van de Berg
 • Ru van Dijk
 • Frans van Elteren
 • Adri van den Engel
 • Marianne Gosselink
 • Henk Groenheijde
 • Jolanda Hierck
 • Ada Hoogendam
 • Jopie van Zetten
 • Marjan van Silfhout
 • Fia van Oosterhout
 • Hans van Zetten
Lid van verdienste
Lid van verdienste zijn mensen die uitzonderlijke en langdurige verdiensten voor GV Pro Patria Zoetermeer hebben of hebben gehad uitgevoerd over een periode van 10 of 15 jaar
 • Phemia de Boer
 • Karel de Bruijn
 • Antoinette Dam
 • Lidwine van Elteren
 • Ingrid Faas-Bolleboom
 • Daniëlle Groetelaers
 • Jolanda Hierck
 • Jopie Hierck
 • Piet Hierck
 • Sonja Lamboo-Stienstra
 • Magda Lampe
 • Hilje Lindeman
 • Frans Muijzers
 • Linda van Oosterhout
 • Martie Rozevink
 • Joop Stienstra
 • Rinie Tijssen
 • Ank Vaartjes
 • Lennard Villafuerte
 • Hansje van Vliet
 • Ingrid van Wageningen – Stienstra
 • Cees Weeda
 • Christel Weeda
 • Diane Wong
 • Tiny Wong
 • Karin van der Zijde
 • Paul van der Zijde

Marianne van Zetten Award

 • Ingrid Bolleboom
 • Monique Bolleboom
 • Dames Turnteam WK 2001
 • Frans van Elteren
 • Henk Groenheijde
 • Phemia de Boer
 • Otto Knoppers

PP Award
De Pro Patria Award is bedoeld voor personen en/of groepen van personen die anderszins dan de criteria onder erelid en/of lid van verdienste een exceptionele ondersteunende prestatie heeft geleverd of een exceptionele sportieve prestatie heeft geleverd.

 • Michel Bosman
 • Verona van de Leur
 • Laura van Leeuwen
 • Patricia Meijer
 • Alan Villafuerte
 • Gabriëlla Wammes
 • Annemarie van Wel
 • Mandy Deetman – Haack
 • Phemia de Boer [in 1992]

Henk Groenheijde Penning

 • Henk Groenheijde
 • Cees Weeda
 • Tiny Wong
 • Jerry van der Ziel [in 2020]
 • Marguerita La Vos [in 2020]