Missie en Visie

GV Pro Patria Zoetermeer werd opgericht in 1911 en behoort met ruim 2200 leden tot één van de grootste gymnastiekclubs van Nederland.  Ze geniet onder meer bekendheid door haar talentontwikkeling en behaalde resultaten van sporters, coaches en juryleden tot op Olympisch niveau. GV Pro Patria biedt een veelzijdig, breed en laagdrempelig programma van gymsporten aan, variërend van kleutergymnastiek, turnen en trampolinespringen tot dans en ouderen gym. Gymsport wordt als breedtesport, demonstratiesport, wedstrijdsport en topsport beoefend, afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en ambities. Zo zijn turnen, trampolinespringen en ritmische gymnastiek Olympische wedstrijddisciplines. De meeste lokale beoefenaars doen gymsport voor bewegingsplezier, gezondheid en/of sociale contacten. Gymsport vindt plaats in groepsverband (lesgroepen of teams) en staat voor gezamenlijke actie, elkaar aanmoedigen, beveiligen en samenwerken. Gymsport staat voor expressie en lef. Gymsport is innovatief, eigentijds, educatief en impliciet fair play. Gymsport maakt de samenleving sterker en socialer.

Missie
Op basis van de statuten en ervaring als gymnastiekvereniging,  heeft de vereniging de volgende missie: ‘GV Pro Patria Zoetermeer bevordert actieve sportbeoefening. Dit doen wij door in alle wijken veilige en uitdagende gymsport aan te bieden en door het onze leden mogelijk te maken te excelleren op hun ambitieniveau’

Visie
GV Pro Patria stelt zich ten doel in Zoetermeer een compleet actueel aanbod van gymsport in de breedste zin aan te bieden. Uitgangspunt is dat in de stad Zoetermeer met 120.000 inwoners alle verschijningsvormen van gymsport kunnen worden beoefend. Wij bieden en organiseren lessen en activiteiten voor alle leeftijdsgroepen en ambitieniveaus op het gebied van gym, turnen, springen, dans, urban sports en andere eigentijdse variaties van bewegen.

De missie maakt integraal onderdeel uit van het Strategisch Plan “Bouwen aan de toekomst: 2013-2020”