Organisatie

GV Pro Patria wil een moderne en goed toegeruste vereniging zijn met een hoog sportief ambitieniveau. GV Pro Patria is van oudsher in elke wijk actief, dichtbij de bewoners van Zoetermeer. GV Pro Patria verbindt zich in brede zin aan maatschappelijke vraagstukken waar gymsport een positieve bijdrage aan kan leveren. Samenwerking met diverse (maatschappelijke) partners zoals gemeente, onderwijs en andere sportorganisaties is hiertoe een geschikt middel.

Binnen de vereniging vinden tal van activiteiten plaats. Het gaat hierbij niet alleen om sportactiviteiten maar ook om ondersteunende activiteiten die worden uitgevoerd door vrijwilligers, trainers, juryleden etc. Zij zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor de vereniging. Deze groep van vrijwilligers en professionals vormen de ruggengraat van de vereniging.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. Het bestuur legt in deze vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Het bestuur heeft tot taak het beleid te formuleren (inclusief normen, kaders, richtlijnen en budget) en op een zakelijke wijze leiding te geven aan de realisatie van het beleid.

Alle activiteiten zijn ondergebracht in vier afdelingen. Deze afdelingen vormen het fundament van de vereniging. De sportbeoefening is ondergebracht in de afdeling Breedtesport, de afdeling Turnen Dames en de afdeling Trampolinespringen. De bedrijfsvoering is ondergebracht in een afdeling Ondersteuning. De afdelingen staan onder leiding van een manager. Zij zorgen voor de operationele aansturing binnen hun afdeling. Het kader bestaat uit professionals en vrijwilligers die lesgeven aan alle disciplines binnen de vereniging.

Veder kent de vereniging tal van commissies. De commissies geven ondersteuning aan de activiteiten binnen de afdeling en/of vereniging. In deze commissies zijn vrijwilligers actief.