Vrijwilligers

Doel

Pro Patria is een vereniging. Leden en ouders van jeugdleden zijn de eigenaren. Zij nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor continuïteit en het gymsportplezier in de club. Naast het deelnemen aan lessen en trainingen, zetten leden en ouders van jeugdleden zich in als vrijwilliger. Pro Patria is daarmee vooral een gymclub van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn het fundament én het cement van Pro Patria. Zij zijn van vitaal belang op alle niveaus in de organisatie. De lessen en –trainingen worden gegeven door opgeleide en bevoegde lesgevers en trainers. Lesgeven is een vak. Zij ontvangen een financiële vergoeding voor hun werk, evenals de verenigingsmanager, de functionele chef van alle lesgevers. De gymclub wordt echter bestuurd en ondersteund door vrijwilligers. Ook niet-leden kunnen vrijwilliger zijn. Zonder enthousiaste vrijwilligers geen bruisende vereniging.

Het vrijwilligersbeleid van Pro Patria beoogt zoveel mogelijk leden en ouders van jeugdleden te binden aan de gymsportgemeenschap. Effectieve voorlichting, werving, matching, opleiding en begeleiding zijn de middelen. Het vrijwilligersnetwerk is transparant en inzichtelijk. Leden kunnen kiezen welke vrijwilligerstaak of –functie hen het best past.

Kernwaarden

Collectief besturen, wederzijds vertrouwen en respect, vrijheid van handelen binnen gestelde kaders, verantwoordelijkheid nemen en samenwerking zijn de kernwaarden van de vereniging. De professionals zijn het raamwerk, de vrijwilligers het cement. Samen vormen ze de vereniging. Vrijwilligerswerk moet vooral ook tot vriendschap, voldoening en persoonlijke groei leiden.

Zo werkt het…

1Vrijwilligers werken samen
2Leden en ouders van jeugdleden zijn allen potentiële vrijwilligers
3Vele handen maken licht werk. Daarom meer vrijwilligers dan taken en functies.
4Functies en taken voor vrijwilligers zijn eenduidig benoemd, hebben een indicatie omtrent  werkbelasting en zijn waar nodig voorzien van gewenste competenties.
5Bestuursfuncties worden toegewezen door de ledenraad, overige functies door het bestuur of door gemandateerde functionarissen.
6Als taken en werkzaamheden van incidentele aard zijn, worden ze altijd op verzoek van een functionaris en gecoördineerd uitgevoerd. 
7De vrijwilligerstaak of -functie mag niet leiden tot overbelasting of als zodanig worden ervaren. Waar mogelijk zijn voor elke taak tenminste twee vrijwilligers beschikbaar (= buddysysteem). Dit combineert continuïteit met flexibiliteit.
8Het vrijwilliger systeem voorziet in de behoefte aan meedoen en draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. Samen groeien naar gedeelde gymsportbeleving.  
9Vrijwilligheid staat voor gedeelde verantwoordelijkheid, niet voor vrijblijvendheid.
10GV Pro Patria heeft een transparante regeling die voorziet in het vergoeden van onkosten verbonden aan de functie- of taakvervulling.

Gymsport = GOUD. Wil je als vrijwilliger graag een bijdrage leveren aan de gymsport in Pro Patria? Waar kan Pro Patria je het best gebruiken? Heb je meerdere interessegebieden? Dan kan je die aangeven in het onderstaande formulier. Na overleg met het verenigingsmanagement bepaal je dan definitief je keuze.

Overzicht van functies

Bij elke functie staat de maximale gemiddelde belasting/week. Als dat er niet bij staat, dan is het een functie/taak die incidentele inzet vereist.
(*) betekent: voor deze functie is opleiding & training beschikbaar.

Bestuursfunctie (max. 6 uur/week)zie bestuur.
PP Serviceteam (max. 6 uur/week)Administratieve taken
Afdelingsmanager (max. 6 uur/week)voor GYM / TURNEN / SPRINGEN
Budgetbewaker (max. 2 uur/week)voor GYM / TURNEN / SPRINGEN
Jurycommissaris (max. 2 uur/week)voor TURNEN / SPRINGEN
Wedstrijdcommissarisvoor TURNEN / SPRINGEN
Kledingcommissarisvoor TURNEN / SPRINGEN
Muziek/geluidstechnicusvoor GYM / TURNEN / SPRINGEN
Fotograaf / filmer / redactievoor GYM / TURNEN / SPRINGEN
Assistent lesgever (*)in welke gymsport? Bij wie?
Jurylid (*)voor TURNEN / SPRINGEN
Pro Patria Academy (max. 4 uur/week)
Jeugdcommissie (max. 2 uur/week)
Seniorcommissie (max. 2 uur/week)
Schatkamerteam (max. 2 uur/week)
Evenemententeam
Teamouder (max. 2 uur/week)Per lesgroep

Wil je je interessegebieden aan de vereniging doorgeven?
Klik dan hier voor het digitale formulier.

Voor locatiecontactpersonen en teamouders hebben we nog een verkort formulier. Klik hier om deze in te vullen.