Corona / COVID-19 Informatie

Op vrijdagavond 14 januari 2022 zijn er door de overheid versoepelingen van een aantal corona maatregelen aangekondigd.

Er mag weer binnen gesport worden!

Aangezien corona nog steeds niet weg is hebben we ‘helaas’’ nog wel te maken met een aantal maatregelen. Kijk voor meer en de laatste informatie op Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Basisregels

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD  of doe een zelftest. Ook als u al gevaccineerd bent.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Regels voor sport

Geen toeschouwers tijdens lessen en trainingen in de sportaccommodatie

Onze leiding/hulpouders staan vanaf zaterdag bij de ingang van de sportaccommodatie om uw kind op te halen en mee te nemen naar de zaal of wachten uw kind op bij de kleedkamer/zaal. Dit voorkomt onnodig veel ouders en/of verzorgers in de sportaccommodatie die gescand moeten worden op een Corona Toegangsbewijs (CTB). Voor onze vereniging, die draait op de inzet van vrijwilligers, is dit helaas niet handhaafbaar. Na afloop van de training begeleidt de leiding/hulpouder uw kind weer naar buiten. Ouders en/of verzorgers brengen en halen de kinderen dus tot de entree van de sportaccommodatie.

Vanaf 13 jaar is een mondkapje in openbare ruimte verplicht

Vanaf 13 jaar moet iedere bezoeker van een openbare ruimte een mondkapje dragen. Dit betekent dat de leiding en sporters bij het betreden van de sportlocatie hun mondkapje dragen. Tijdens het sporten zelf mag het mondkapje af. Ook de leiding geeft zonder mondkapje training, tenzij zij zichzelf prettiger voelen om er wel een te dragen. Dat staat iedereen vrij.

Vanaf 18 jaar sporten met een geldig coronatoegangsbewijs (CTB)

Sporters die 18 jaar of ouder zijn, moeten bij aanvang hun les een geldig CTB kunnen tonen. Dit controlemoment waarbij de QR code gescand wordt vindt plaats voordat de les begint. Leden melden zich bij de leiding. Het tonen van het CTB is niet eenmalig; bij aanvang van iedere les moet deze opnieuw gecontroleerd worden. Geen geldig CTB betekent helaas dat er geen toegang verleend kan worden tot de les.

Quarantaine

Wanneer u of uw kind in quarantaine zit omdat u of uw kind bijvoorbeeld in de buurt was van iemand met corona op school, werk of familie dan is sporten bij GV Pro Patria gedurende de quarantaine niet mogelijk.

Extra informatie

Hulpouders

Bij sommige lessen is het gebruikelijk dat een aantal ouders ondersteunen met o.a. het op- en afbouwen van de zaal. Deze hulp blijft hard nodig. De leiding stemt de invulling qua ondersteuning verder zelf met de hulpouders af. Bent u nog geen hulpouder, maar wilt u graag onze leiding ondersteunen? Neem dan contact op met de trainer.

Zorg dat kinderen thuis omgekleed zijn

Om niet te veel tijd te verliezen met het omkleden is het belangrijk dat de kinderen thuis omgekleed zijn. Zo kan de leiding snel starten met de les en na afloop de kinderen weer begeleiden naar de uitgang waar u ze ophaalt.

Voor vragen en opmerkingen, neem contact op met het serviceteam
@ info@propatria.nl