#PP110: Dries van der Meer

#PP110: Dries van der Meer

Pro Patria is op 28 maart 1911 opgericht door de heer Tanis samen met de heren Gouda, van Gugten, Boot en Osephius. De heer Tanis geeft ook de eerste aanzet voor een gymzaal. Dat werd gebouwd achter het voormalige Spaarbankgebouw aan de Dorpsstraat. De zaal was destijds eigendom van de vereniging, maar dat veranderde vlak voor de Tweede Wereldoorlog. De bank heeft toen de zaal overgenomen en in de oorlog is het geconfisqueerd door de Duitse bezettingsmacht.

Dries van de Meer, tuinder aan de Voorweg, is van meet af aan bij Pro Patria betrokken. Hij begon als voorturner. Later is hij ook naar de leiderscursus gegaan. Twaalf jaar lang geeft Dries les. In Eerste Wereldoorlog is het een poos slecht gegaan, omdat de jongens allemaal in militaire dienst moesten. De tuinder hield de vereniging met energie en extra financiën in leven. Na de oorlog maakte Pro Patria een sprong vooruit en groeit de vereniging naar 100 leden. Dat is 10% van de Zoetermeerse inwoners. Toch kreeg de vereniging veel tegenwerking van de geestelijkheid (en dus van de gemeenteraad) vanwege de korte pofbroeken waarin de meisjes gymnastiek beoefenden.

Gymnastiek heeft in de eerste helft van de 20e eeuw veel betekend voor de emancipatie van de vrouw. Op de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam nemen voor het eerst vrouwen deel aan de gymnastiek- en turnwedstrijden.

In 1931 heeft Pro Patria een sportief hoogtepunt. Het clubteam wordt Nederlands Kampioen Slingerbal. Op de foto boven staat Dries (rechts) op de foto als trainers van het slingerbalteam van D.V.S., een onderafdeling van Pro Patria dat mede door Dries is opgericht.