ALV stemt voor een Ledenraad

ALV stemt voor een Ledenraad

Op 17 juni 2021 hadden we een Algemene Ledenvergadering met als belangrijkste onderwerp de aanpassing van de statuten en huishoudelijk reglement. Het eerste onderwerp is het verslag van de vorige vergadering welke zonder commentaar vastgesteld is. Vervolgens is het financiële…